bip.gov.pl
A A A K

Witamy na stronie ...

Informacje publiczne będące w posiadaniu Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Technicznych

im. Stanisława Płoskiego

w Ciechanowie
ul. Kopernika 7
06-400 Ciechanów

www.zst-ciechanow.pl


Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Zespół Szkół Technicznych
im. Stanisława Płoskiego
ul. Kopernika 7
06-400 Ciechanów
tel./fax. (023) 672 53 75

e-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
• Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: . .
Publikacja dnia: 27.02.2020
Podpisał: . .
Dokument z dnia: 27.02.2020
Dokument oglądany razy: 19 180